Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

РАМИЛ ООД сключи договор за изпълнение на Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия о...

Continue reading