Статии

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и кибер сигурността в малките и средните предприятия

РАМИЛ ООД сключи договор за изпълнение на проект, по програма „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансирана от „Национален план за възстановяване и устойчивост “, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU“

РАМИЛ ООД стартира изпълнение на Проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ Целта на проекта е  да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Чрез изпълнението на проекта Дружеството се стреми към възстановяване на икономическия си потенциал от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез инвестиции в решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността.

Проектът е със срок на изпълнение 12 месеца и обща стойност 15 600.00 лева. Одобреното финансиране е в размер на 15 600.00 лв., от които 15 600.00 лева (100 %) от Европейски съюз и 0.00 лева от национален бюджет.

При изпълнението на проекта ще бъдат стриктно спазвани и съблюдавани хоризонталните политика за устойчиво развитие и равнопоставеност, и недопускане на дискриминация, както и принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *